Onze visie

Een missie omschrijft het bestaansrecht, dat zal voor alle kerken in de basis hetzelfde zijn. De visie omschrijft de (specifieke) zienswijze of invulling van dat bestaansrecht. De visie van de Vrije Babtisten Gemeente Nieuw-Lekkerland is dat zij een gemeente wil zijn waar:
1) Discipelschap centraal staat: discipelen van Jezus;
2) Waar we als gemeente zorg voor elkaar hebben, en:
3) Openstaan voor en uitgaan naar hen die Jezus nog niet kennen.


Discipelschap leven betekend een leven van overgave. Je eigen leven, je omgeving, je school of werk: het mag in de handen van De Heer. Alles voor de Heer!

Oudstenteam

De oudsten van de gemeente nemen een voorbeeld-gevende plaats in. Ze gaan de gemeente voor in de meest essentiële dingen van het gemeente zijn: het betonen van liefde, dienend en met bewogenheid voor de gemeente. Daarnaast is het van het grootste belang dat de plaatselijke gemeente duurzaam geleid wordt door een hechte kring van mannelijke oudsten.

De oudsten worden hierbij bijgestaan door hun echtgenoten, die onmisbaar zijn in deze moeilijke, maar voortreffelijke taak.

Op de foto: André Verhoeff, Eric de Lange, Hugo Baas, Egbert van Buren, Joas Huisman, Martijn Priester en Fred de Jonge. André en Hugo zijn inmiddels geen oudsten meer.

Anbi verantwoording

De Vrije Baptisten Nieuw-Lekkerland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de
inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
Hieronder staan de ANBI gegevens van de gemeente.