Eredienst

Elke zondagmiddag, aanvang 13.30 uur, komen we bij elkaar in de Maranathakerk. Deze samenkomsten staan in het teken van aanbidding, lofprijzing, dankzegging, ontmoeting, opbouw en onderwijs. Daarbij staat de Here Jezus altijd in het middelpunt. Elke eerste zondag van de maand vieren we het Avondmaal. Het Avondmaal staat open voor hen die in de Here Jezus Christus geloven. Iedereen die Jezus als Heer belijdt, dus ook de gasten, is welkom om Christus; lijden en sterven in het Avondmaal te herdenken. Onze kinderen nemen geen deel aan het Avondmaal. Hoewel we weten dat heel jonge kinderen ook reeds de Here kunnen hebben aangenomen, willen we ze laten wachten met deelname tot zij een leeftijd bereikt hebben, waarop ze dit ook verstandelijk kunnen beamen.

Zondagschool

De zondagscholen zijn een belangrijk onderdeel binnen de gemeente waar kinderen met hun eigen leeftijdsgenoten bij elkaar komen en op hun eigen niveau worden onderwezen vanuit de Bijbel. We willen de kinderen leren over de liefde van God, zodat ze Hem leren kennen en uiteindelijk een keuze maken om een levende relatie aan te gaan met de Here Jezus in hun verdere leven. Tijdens de zondagse samenkomsten is er crèche voor de allerkleinsten. Voor de groepen 1 t/m 8 van de basisschool zijn er zondagschool groepen. De groep met de oudste kinderen (groep 6 t/m 8) is één keer per maand in de dienst en heeft dan geen zondagschool.

Bidstond

Iedere zondagavond, aanvang 19.30 uur, komen we bij elkaar in het de Maranathakerk voor de bidstond. Bij deze samenkomst staat het gebed centraal. Na een korte inleiding van een broeder of zuster, het zingen van een aantal liederen is er een moment van gebed.

Jeugdwerk

Onze jeugd bijeenkomsten bestaan uit vaste terugkerende elementen: goede gesprekken, een onderwerp dat centraal staat, quiz of een andere pakkende opening in spelvorm en de Bijbel die opengaat. 

Ook zijn er geregeld uitjes, soms met een enkele groep en soms met alle jeugd bij
elkaar. En ieder jaar gaan we met elkaar op een tof jeugdweekend! Er zijn twee groepen, ingedeeld op leeftijd (12+ en 16+).

Huiskringen

Het samenkomen in huiskringen is een belangrijk onderdeel van onze gemeente. Zo belangrijk zelfs dat de gemeente geen kleine groepen heeft, maar bestaat uit kleine groepen. In deze kleine groepen wordt er met elkaar de Bijbel gelezen en bestudeerd, met en voor elkaar gebeden en er wordt gemeenschap ervaren. Een kring is dus veel meer dan het volgen van een Bijbelstudie met elkaar.