Privacyverklaring

Inleiding
De website van de Vrije Baptisten Gemeente Nieuw-Lekkerland verstrekt via de website
www.vbgnl.nl allerlei informatie over met name de organisatie van de kerkelijke gemeente. Daarbij
horen ook de namen van de contactpersonen te worden aangegeven. De leiding van de Gemeente
hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in
verband met de plaatsing van persoonsgegevens en foto's op de website.
Privacy
Er worden geen privé adressen en privé telefoonnummers op de website gepubliceerd. Er worden
slechts functionele e-mailadressen gebruikt. Via deze mail adressen kan er rechtstreeks contact
worden opgenomen met de broeders en zusters die verantwoordelijk zijn voor een bepaalde
bediening.
Foto's van een activiteit die heeft plaatsgevonden, vallen in principe onder vrije nieuwsgaring en
komen (zonder toestemming van gefotografeerde betrokkenen vooraf) in aanmerking voor plaatsing.
Alle foto's worden vooraf gescreend. Bij publicatie van portretfoto's geldt een bepaalde
terughoudendheid, zo wordt er bijvoorbeeld gelet op de compositie van de foto en hoe individuele
personen er op staan. Dit laatste is een subjectief oordeel en daarom kunt u altijd bezwaar maken
tegen plaatsing.
Bezwaar

Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto, dan kunt u dat (met opgaaf van de reden)
kenbaar maken via een mail naar de redactie van de website. De betreffende foto wordt dan zo
spoedig mogelijk verwijderd van de site.
Verzamelen persoonsgegevens
De website van de Vrije Baptisten Gemeente Nieuw-Lekkerland (https://www.vbgnl.nl) gebruikt
alleen technische en functionele cookies. En tevens analytische cookies die geen inbreuk maken op
uw privacy. Deze informatie wordt gebruikt om algemene gegevens over website bezoek te
verzamelen en om eventueel de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste
websites vastgelegd en blijven anoniem.
Op onze website worden de volgende cookies verzameld:
Id Gebruikt door Omschrijving Termijn
_ga Google Analytics Via deze cookie worden bezoekersstatistieken verzameld 2 jaar
_gi
d
Google Analytics Via deze cookie worden bezoekersstatistieken verzameld 24 uur

Gebruik van uw persoonsgegevens
Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgespeeld of gebruikt worden voor commerciële
doeleinden.
Een uitgebreid privacy reglement conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is
op verzoek beschikbaar. Verzoeken kunnen met motivatie /reden van het verzoek worden ingediend
door te mailen naar: webmaster@vbgnl.nl
Goedgekeurd door de leiding van de gemeente, 24 april 2018.