In onze gemeente hebben wij op dit moment een team van interim oudsten bestaande uit:

Hugo Baas

Joas Huisman

Fred de Jonge

Martijn Priester

Andre Verhoeff

 

De oudsten van de gemeente nemen een voorbeeld-gevende plaats in. Ze gaan de gemeente voor in de meest essentiële dingen van het gemeente zijn: het betonen van liefde, dienend en met bewogenheid voor de gemeente. Daarnaast is het van het grootste belang dat de plaatselijke gemeente duurzaam geleid wordt door een hechte kring van mannelijke oudsten.

De oudsten worden hierbij bijgestaan door hun echtgenoten, die onmisbaar zijn in deze moeilijke, maar voortreffelijke taak.

De oudsten dragen samen de pastorale zorg binnen de gemeente en zien erop toe dat elk gemeentelid, naar de genadegave(n) die hem of haar geschonken is, wordt ingeschakeld binnen of buiten de gemeente. Hierin worden zij bijgestaan door coördinatoren, de leiding van de verschillende bedieningen in de gemeente, zoals de kringleiders, de leiding van de zondagsschool, de leiders van het jeugdwerk, muziek en zang, enzovoort.

Ten diepste is gemeente-zijn het zorg dragen voor elkaar en het mede-dragen van elkaars moeilijkheden. Kortom, we zijn allemaal geroepen om voor elkaar te zorgen en de gemeenschap te bevorderen.

Samenvattend zijn voor het leiderschap in de gemeente een aantal aspecten benodigd. Het leiderschap in onze gemeente is samen te vatten in een aantal kernwoorden met daarbij een een aantal kwalificaties:

 Kwalificaties Oudsten

Het geheim van de zorg voor de gemeente is liefde. Oudsten die betrokken en bewogen zijn bij het welzijn van de mensen, zullen geen moeite hebben om zich er ten volle voor in te zetten de gemeente te beschermen, te voeden en te leiden. 

Zoals gezegd, ligt de leiding van de gemeente in handen van de oudsten, bijgestaan door coördinatoren, verantwoordelijk voor een bepaalde bediening.

De financiële verantwoordelijkheid wordt door de oudsten gedragen, maar is wel gedelegeerd aan een penningmeester.

Alle doelen van de gemeente hebben een plaats gekregen in de diverse bedieningen die centraal staan in ons gemeenteleven.

Het gaat hier om gebed en aanbidding, onderwijs in het navolgen van de Here Jezus, omzien naar elkaar, bediening en het getuigenis.

De programma's die voor deze bedieningen georganiseerd worden, komen ten goede aan de doelen die voor deze bediening gesteld zijn.

Elke van de bedieningen wordt geleid door één of meerdere oudsten, die zich op dat gebied bekwaam heeft gemaakt en daar specifieke gaven voor heeft. Aangezien er steeds meer programma's in de gemeente aanwezig zijn, realiseren we ons dat nog niet alles ten volle beschikbaar is en dat het aantal oudsten beperkt is. Het is ons streven, dat we elke bediening kunnen laten leiden door bekwame mensen.

Het is onmogelijk dat elke oudste zich in alle aspecten kan inzetten; je mag hierin prioriteiten stellen. In elke bediening worden globale richtlijnen gehanteerd, zonder daarbij te vervallen in een onwerkbare en starre uitvoering.

Het is de taak van de oudsten om ervoor te zorgen, dat de mensen die het werk uitvoeren dit zonder mopperen kunnen doen. Beter nog, ze moeten de mensen stimuleren om het met veel plezier en zegen te doen. Daarom zijn er in de gemeente ook coördinatoren aangesteld die de oudsten heel veel praktisch werk uit handen nemen.

 

Contact

Vrije Baptisten Gemeente Nieuw-Lekkerland
p/a Mattenbies 1
2957 RJ, Nieuw-Lekkerland
E. info@vbgnl.nl


Privacyverklaring

Ga naar boven