De Vrije Baptisten Nieuw-Lekkerland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Hieronder staan de ANBI gegevens van de gemeente.

A. Algemene gegevens

Naam: De statutaire naam van onze gemeente is “Vrije Baptisten Gemeente Nieuw-Lekkerland”

Rechtsvorm: De gemeente is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is zodanig erkend naar Nederlands recht.

Contactgegevens: Vrije Baptisten Gemeente Nieuw-Lekkerland

p/a Mattenbies 1 2957 RJ, Nieuw-Lekkerland

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kamer van Koophandel registratie nummer 68520441, Religieuze Organisatie / 94911 RSIN:  819288299

Bankrekening: NL73RABO0323500919 / NL41 RABO 0135 4976 47

 

B. Doelstelling

De doelstellingen van de Vrije Baptisten Gemeente Nieuw-Lekkerland omvat vier hoofdoelen:

·        God liefhebben boven alles

·        Je naaste liefhebben

·        Groeien naar geestelijke volwassenheid

·        Gods getuigen zijn

 

C. Beleidsplan

De Vrije Baptisten Gemeente Nieuw-Lekkerland tracht haar doel te bereiken door:

·        het houden van samenkomsten voor prediking, gebed, zang, bediening van de doop en het avondmaal;  het geven van onderwijs in diverse vormen zoals Bijbelstudies, kinder- en jeugdwerk,  en thema avonden;

·        zending en evangelisatie, alsmede financiële ondersteuning daarvan;

·        het verlenen van pastorale zorg binnen de Gemeente;

·        het verlenen of ondersteunen van diaconale hulp binnen en buiten de Gemeente.

De visie willen we gestalte geven met als uitgangspunt de vijf pijlers die de basis vormen van onze gemeente. Door te blijven bouwen op deze pijlers, te blijven onder de bescherming van God en onder leiding van de Heilige Geest, geloven we dat Zijn gemeente gebouwd zal worden.

1. Gemeenschap.

2. Aanbidding.

3. Onderwijs.

4. Getuigenis.

5. Zorg voor elkaar.

De hiervoor benodigde financiële middelen komen vrijwel geheel uit vrijwillige bijdragen van gemeenteleden, welke beheerd worden door de penningmeester. 

 

D. Bestuurssamenstelling:

De leiding van de Gemeente (het bestuur) bestaat uit de volgende personen:

HL Baas, J.Huisman, MFR de Jonge, M Priester en AP Verhoef.

 

E. Beloningsbeleid

De Vrije Baptisten Gemeente Nieuw-Lekkerland heeft geen bestuurders in dienst. Alle bestuurders en overige leden verrichten diensten /werkzaamheden in de gemeente op vrijwillige basis en onbezoldigd.       

 

E. Financiële verantwoording

Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De boeken worden jaarlijks in het eerste kwartaal gecontroleerd door een steeds van samenstelling wisselende kascontrole commissie. In de jaarvergadering van februari/maart worden deze jaarcijfers van het afgelopen jaar voorgelegd aan de Gemeentevergadering. De begroting voor het komende jaar wordt in de najaars gemeentevergadering vastgesteld en goedgekeurd.

 

In dit bestand wordt de balans, een overzicht van de uitgaven en inkomsten van het afgelopen jaar en de begroting van het lopende jaar weergegeven. Ook is een korte toelichting op de ANBI-gegevens opgenomen.   

Financieel overzicht 2018

 

Financieel overzicht 2021

 

Financieel overzicht 2022

 

 

 

 

 

Contact

Vrije Baptisten Gemeente Nieuw-Lekkerland
p/a Mattenbies 1
2957 RJ, Nieuw-Lekkerland
E. info@vbgnl.nl


Privacyverklaring

Ga naar boven