Elke zondagmiddag, aanvang 13.30 uur, komen we bij elkaar in het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente Maranatha. Deze samenkomsten staan in het teken van aanbidding, lofprijzing, dankzegging, ontmoeting, opbouw en onderwijs. Daarbij staat de Here Jezus altijd in het middelpunt. De leiding van de dienst is in handen van de gastheer terwijl de zang wordt verzorgd door de zangleider en de prediking gedaan wordt door de (gast-)spreker. Ieder krijgt de mogelijkheid om zich in een persoonlijk, uitgesproken gebed tot de Heer te richten. Er is geen liturgie, maar er is wel een vorm gekozen waarop de samenkomst verloopt. We zingen liederen uit allerlei bundels, maar voornamelijk uit de bundel Opwekking. Tevens krijgen de kinderen van 4 tot 12, die in die week jarig zijn geweest, de mogelijkheid om een lied op te geven. De diensten worden digitaal opgenomen en via de pagina Home en de keuze sprekers kunt u een opname van een samenkomst beluisteren dan wel downloaden.

Muziek heeft een belangrijke plaats in de gemeente. We maken muziek en zingen onder begeleiding van meerdere instrumenten en enkele zangers. Naast diegenen die tijdens de dienst de zangleiding verzorgen zijn er een aantal getalenteerde zangers en muzikanten, die hun gave op deze manier ten dienste van de Heer en zijn gemeente inzetten. Ze willen op een dienende manier muziek gebruiken om mensen mee te nemen naar de troon van God. Aanbidding is geen doel op zich, maar de muziekgroep stelt zich dienend op. Er is geen hoogstaande professionele band beschikbaar, maar wel een groep van toegewijde mensen die wil laten zien, dat je vol ontzag een intieme relatie met God mag hebben. Het gaat niet om de buitenkant, maar we willen echt en oprecht werken aan eensgezindheid en eenparigheid. We komen samen om elkaar te ontmoeten, te bemoedigen en met elkaar mee te leven in alle omstandigheden van het leven. Daar hoort zeker ook het persoonlijk contact bij, vandaar dat we na de dienst koffie en thee serveren.

Elke eerste zondag van de maand vieren we het Avondmaal. Het Avondmaal staat open voor hen die in de Here Jezus Christus geloven. Iedereen die Jezus als Heer belijdt, dus ook de gasten, is welkom om Christus' lijden en sterven in het Avondmaal te herdenken. Onze kinderen nemen geen deel aan het Avondmaal. Hoewel we weten dat heel jonge kinderen ook reeds de Here kunnen hebben aangenomen, willen we ze laten wachten met deelname tot zij een leeftijd bereikt hebben, waarop ze dit ook verstandelijk kunnen beamen.

Er zijn vele andere, bijzondere, samenkomsten: doopdiensten, trouwdiensten, rouwdiensten, Goede Vrijdag, oudejaarsavond, zendingsavond, gemeentedag (Hemelvaartsdag), Kerstfeestviering (Tweede Kerstdag). Deze worden zo mogelijk in het maandelijkse informatieboekje of op deze site aangekondigd.

Contact

Vrije Baptisten Gemeente Nieuw-Lekkerland
p/a Mattenbies 1
2957 RJ, Nieuw-Lekkerland
E. info@vbgnl.nl


Privacyverklaring

Ga naar boven