Het samenkomen in huiskringen is een belangrijk onderdeel van onze gemeente. Zo belangrijk zelfs dat de gemeente geen kleine groepen heeft, maar bestaat uit kleine groepen. Een huiskring is een plek waar je jezelf kunt zijn en andere mensen uit de gemeente beter leert kennen. De huiskringen helpen om betrokken te raken bij elkaars leven en van elkaar te leren hoe je in deze tijd de Here Jezus centraal kunt stellen in je leven. Daardoor groei je in het volgen van de Here Jezus en leer je van elkaar hoe je de noden van andere mensen kunt verzachten in Zijn naam. In deze kleine groepen wordt er met elkaar de Bijbel gelezen en bestudeerd, met en voor elkaar gebeden en er wordt gemeenschap ervaren. Een kring is dus veel meer dan het volgen van een Bijbelstudie met elkaar.

Waarom hebben we kringen?

 • Uitgangspunt is dat de gemeente die in kleine groepen is georganiseerd, in allerlei opzichten beter functioneert.
 • De Bijbel spoort ons aan om een levende gemeenschap te zijn. Een gemeenschap waarin mensen kunnen groeien in liefde voor God, liefde voor elkaar en voor de mensen om hen heen. Onderlinge liefde en zorg, betekenisvolle relaties, geloofsgroei en dienstbetoon (gericht naar de gaven die je van God gekregen hebt) komen het beste tot zijn recht in de beslotenheid van een kleine groep.
 • Liefde voor elkaar en omzien naar elkaar kan concreet worden in een kleine kring. Dit is des te meer nodig, naarmate de gemeente groeit. De 'massale' samenkomst op zondag en het bij elkaar komen in een kleine kring kun je zien als twee vleugels van een vogel: beide zijn nodig in een levende gemeenschap.
 • Ook is het vanuit een kleine groep gemakkelijker om niet-christenen te bereiken en hen op te nemen in een warme gemeenschap.
 • Binnen een kleine kring is het ook mogelijk je gaven te ontdekken en deze te ontwikkelen om je vervolgens dienstbaar te maken in de gemeente.

Wat verstaan we onder een kring?

Een kring probeert heel het 'gemeentezijn' in het klein te weerspiegelen. Elke kring heeft een kringleider, of kringleiders-echtpaar die je ook mag benaderen voor pastorale zorg. Het is de bedoeling dat een ieder zich in de kleine kring thuis zal voelen en dat er meer persoonlijke aandacht is voor elkaar.

Binnen de kring wordt niet zozeer een onderdeel van 'gemeentezijn' uitgediept, als aanvulling, nee, de kring is als het ware een gemeente in het klein binnen het raamwerk van de plaatselijke Gemeente. De kring is geen Gemeente en ook geen vervanging voor de Gemeente.

In de kring is er ruimte voor:

 • Bijbelstudie
 • Gebed, aanbidding,
 • Gezellige activiteiten
 • Diaconale en pastorale activiteiten
 • Evangeliserende activiteiten. 

Werken met kringen kan dan ook alleen echt goed verlopen als mensen zien, dat de kring niet iets vrijblijvends is, maar het als een wezenlijk onderdeel van het gemeentezijn zien. De kring moet net zo bepalend zijn voor het gemeentegevoel als de samenkomst op zondag. Dit houdt ook in dat iedereen binnen de kring zijn/haar steentje bij moet dragen. Een kring waar een ieder zijn of haar verantwoordelijkheid neemt. In je eentje kan je immers nooit goed de gemeente in het klein weergeven. 

Overige kringen / groepen

 • de kennismakingskring; 
 • de fundamentenkring;
 • de opbouwkring.

Contact

Vrije Baptisten Gemeente Nieuw-Lekkerland
p/a Mattenbies 1
2957 RJ, Nieuw-Lekkerland
E. info@vbgnl.nl


Privacyverklaring

Ga naar boven